Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Lindås
Offentlege kontor
Frivilligsentralen
Frivilligprisen
 
 
 

 


Frivilligsentralen i Lindås kommune

Frivilligsentralen 
Knarvik Senter 
5914 Isdalstø 
Tel.: 56 37 51 46 

Ta ein god titt rundt deg - og du finn eit yrande liv på frivillig basis. Får dette livet dei rette rammebetingelsar kan alt gjerast. Men - det startar med å ta kontakt..........


  


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal