Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Jondal
Fakta
Folketalsutvikling

   

 
Folketalsutvikling i Jondal kommune 
(18.10.08)
  
Endringar i folketalet for Jondal kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 1047
2007 : 1056
2006 : 1060
2005 : 1078
2004 : 1073
2003 : 1071
2002 : 1112
2001 : 1141
2000 : 1151
1999 : 1171
1998 : 1185
1997 : 1190
1996 : 1198
1995 : 1209
1994 : 1230
1993 : 1247
1992 : 1253
1991 : 1254
1990 : 1266
1989 : 1262
1988 : 1280
1987 : 1285
1986 : 1306
1985 : 1300
1984 : 1303
1983 : 1304
1982 : 1298
1981 : 1281
1980 : 1273
1979 : 1276
1978 : 1277
1977 : 1274
1976 : 1297
1975 : 1279
1974 : 1301
1973 : 1300
1972 : 1314
1971 : 1309
1970 : 1268
1969 : 1282
1968 : 1305
1967 : 1301
1966 : 1284
1965 : 1272

1/1 1965 blei ein del av Strandebarm (100 personar) og Jondal (unntatt 515 personar overført til Kvam) slått saman til ein kommune - Jondal.

1964 : 1713
1963 : 1745
1962 : 1733
1961 : 1758
1960 : 1744
1959 : 1757
1958 : 1770
1957 : 1796
1956 : 1803
1955 : 1821
1954 : 1837
1953 : 1827
1952 : 1860
1951 : 1871

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal