Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Kvam
Fakta
Folketalsutvikling

 

    
Folketalsutvikling i Kvam herad 
(18.10.08)
  
Endringar i folketalet for Kvam herad per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 8210
2007 : 8230
2006 : 8306
2005 : 8334
2004 : 8389
2003 : 8467
2002 : 8516
2001 : 8599
2000 : 8592
1999 : 8565
1998 : 8556
1997 : 8555
1996 : 8608
1995 : 8597
1994 : 8614
1993 : 8579
1992 : 8596
1991 : 8690
1990 : 8773
1989 : 8773
1988 : 8768
1987 : 8693
1986 : 8754
1985 : 8713
1984 : 8729
1983 : 8744
1982 : 8757
1981 : 8743
1980 : 8733
1979 : 8774
1978 : 8781
1977 : 8756
1976 : 8757
1975 : 8761
1974 : 8783
1973 : 8808
1972 : 8824
1971 : 8847
1970 : 9017
1969 : 9047
1968 : 9046
1967 : 9108
1966 : 9124
1965 : 9119

1/1 1965 blei ein del av Varaldsøy (300 personar), Strandebarm (unntatt 100 personar), 
del av Jondal (515 personar) og Kvam (unntatt 61 personar overført til Ullensvang) 
slått saman til ein kommune - Kvam. 

1964 : 6762
1963 : 6794
1962 : 6719
1961 : 6624
1960 : 6525
1959 : 6401
1958 : 6314
1957 : 6174
1956 : 6020
1955 : 5916
1954 : 5887
1953 : 5810
1952 : 5703
1951 : 5530

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal