Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sveio
Fakta
Folketalsutvikling

    

      
Folketalsutvikling i Sveio kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Sveio kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

19642  3408
2008  4825
2007  4764
2006  4747
2005  4672
2004  4687
2003  4666
2002  4683
2001  4669
2000  4623
1999  4581
1998  4557
1997  4580
1996  4597
1995  4594
1994  4637
1993  4632
1992  4561
1991  4582
1990  4582
1989  4587
1988  4594
1987  4567
1986  4544
1985  4545
1984  4445
1983  4356
1982  4321
1981  4245
1980  4216
1979  4118
1978  3975
1977  3911
1976  3839
1975  3784
1974  3735
1973  3703
1972  3652
1971  3568
1970  3477
1969  3383
1968  3380
1967  3398
1966  3358
1965  3386
1964  3408
 
1/1 1964 ble del av 1254 Skjold (24 personer), del av 1215 Vikebygd (471 personer), 
1216 Sveio og 1217 Valestrand slått sammen til en kommune 1216 Sveio.
 
1963  1687
1962  1691
1961  1745
1960  1782
1959  1818
1958  1856
1957  1906
1956  1900
1955  1897
1954  1888
1953  1908
1952  1919
1951  1954

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal