Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Katastrofer
 

 

 
Katastrofer 

For 8 200 år sidan sende eit undersjøisk skred i Norskehavet ei fleire hundre kilometer lang flodbølgje inn i vestlandsfjordane. Vatnet steig opptil 50 meter. Skredet kallast for Storegga og vart studert i detalj fordi gassfeltet Ormen Lange ligg i det samme området. 

Oversikt over kjente katastrofer og store ulukker i Noreg eller på norsk territorium i fredstid. Sjølv om enkelte katastrofer kan gå over mange år er det i denne oversikta primært med enkelthendingar. 

I lista under er det teke med katastrofer der minst 15 personar har mista livet. 

1345, september - Leirraset i Gauldalen, rasulukke, 500 omkomne 
1349 Svartedauden, pest, - minst 300 000 omkomne 
1625, 20. februar - Follastormen, uvær, 210 omkomne 
1756, 22. februar - Tjelle-skredet i Nesset kommune, 32 omkomne 
1760 - Leirras-ulukke i Rissa, 17 omkomne 
1789, 20.-23. juli - Storofsen, flom i Glommas og Gudbrandsdalslågens nedbørfelt, 68 omkomne 
1802, 5. mars - Storm i Vesterålen, forlis, minst 26 omkomne 
1811, 2. desember - Rasulukke i Arnafjorden, Sogn og Fjordane, 45 omkomne 
1816, 7. mars - Tillerraset, Nidelva, Trondheim, 15 omkomne 
1822, 26.mai - Grue kyrkje-brannen, 116 omkomne 
1836, 10. februar - Vatlestad-ulukka, ras, 16 omkomne 
1849, 11. februar - Lofoten-stormen, forlis, 500 omkomne (Usikkert tal) 
1868, 31.mars - Lofoten-stormen, forlis, 96 omkomne 
1988, 15. august - Måbødalen-ulukka, bussulukke, 16 omkomne 
1893, 25. januar - Storm i Lofoten og Vesterålen, forlis, ca 130 omkomne 
1893, 19. mars - Verdalsraset, rasulukke, 116 omkomne 
1899, 13. oktober - Røvær-ulukka, forlis mellom Karmøy og Røvær, 30 omkomne 
1899, 14. oktober - Titran-ulukka, forlis, omlag 140 omkomne 
1905, 15. januar - Rasulykke i Loen 1905, Sogn og Fjordane, 61 omkomne 
1918, 1920 - Spanskesykja, influensapandemi, minst 15 000 omkomne 
1924, 17. juli - Kollisjon D/S Haakon Jarl og D/S Kong Harald ved Landegode, 17 omkomne 
1929, 6. oktober - D/S Haakon VIIs forlis ved Stavenes, Sogn og Fjordane, 18 omkomne 
1934, 7. april - Tafjord-ulukka, ras, 40 omkomne 
1936, 13. september - Rasulukka i Loen, Sogn og Fjordane, 74 omkomne 
1938, 6. november - Brannen i Hegdehaugsveien 32 i Oslo, 29 omkomne 
1940, 19. november - Hommelvik-ulukka, jernbaneulukke, 22 omkomne 
1943, 19. desember - Filipstad-ulukka, ammunisjonseksplosjon, 41 omkomne 
1944, 28. februar - Breifoss-ulukka, jernbaneulukke, minst 25 omkomne 
1945, 13. januar - Jørstad elv-sabotasjen, jernbaneulukke, minst 70 omkomne 
1945, 18. desember - Voksenkollen-ulukka, flyulukke, 16 omkomne 
1946, 10. februar - Brattegga-forliset, 20 omkomne 
1947, 28. august - Kvitbjørn-ulukka, Lødingsfjellet, flyulukke, 35 omkomne 
1947, 24. desember - Skoghaug-forliset, 24 omkomne 
1948, 5. juli - Dunderlandsdalen-ulukka, bussulukke, 16 omkomne 
1948, 14. desember - Kings Bay-ulukka, gruveulukke, 15 omkomne 
1948, 2. oktober - Bukken Bruse-ulukka, flyulukke, 19 omkomne 
1949, 20. november - Hurum-ulukka, flyulukke, 34 omkomne 
1951, 13. august - MS Bess forlis, Nordsjøen, 30 omkomne 
1952, 5.april - Vestisen-ulykka, forlis, 78 drukna 
1953, 19. mars - Kings Bay-ulukka, gruveulukke, 19 omkomne 
1954, 8. februar - Laforey-forliset, Ytterøyane ved Florø, 21 omkomne 
1956, 7. mars - Snøskredulukkene i Lofoten og Vesterålen, 21 omkomne 
1956, 1. mars - Brenning-forliset, Stadhavet, 19 omkomne 
1959, juni - Stalheim-brannen, 25 omkomne 
1961, 9. august - Holtaheia-ulukka, flyulukke, Rogaland, 39 omkomne 
1962, 5. november - Kings Bay-ulukka, Svalbard, gruveulukke, 21 omkomne 
1962, 21. oktober - Sanct Svithun-forliset, 42 omkomne 
1963, 21. mars - Høegh Aronde-forliset, Nordvest-Afrika, 15 omkomne 
1968, 31. oktober - Etnefjell-ulykka, Nordatlanteren, 30 omkomne 
1969, 25. juli - Silja-forliset, 20 omkomne 
1972, 11. juli - Grytøya-ulukka, Grytøya, flyulukke, 17 omkomne 
1972, 23. desember - Asker-ulukka, flyulukke, 40 omkomne 
1973, 22. mars - MS Anitas forlis, utanfor kysten av New Jersey, 32 omkomne 
1973, 22. mars - MS Norse Variants forlis, utanfor kysten av New Jersey, 29 omkomne 
1974, 8. februar - Gaul-forliset, Nordkappbanken, 36 omkomne 
1975, 22. februar - Tretten-ulukka, jernbaneulukke, 27 omkomne 
1976, 30. desember - MS Berge Istras forlis, Stillehavet, 30 omkomne 
1978, 26. juni - Nordsjø-ulukka, flyulukke, 18 omkomne 
1979, 28. oktober - MS Berge Vangas forlis, Søratlanteren, 40 omkomne 
1980, 27.mars Alexander L. Kielland-ulykka, kantring, 123 omkomne 
1982, 11. mars - Mehamn-ulukka 1982, Twin Otter, flyulukke, 15 omkomne 
1986, 5. mars - Vassdalulukka, snøskred, 16 omkomne 
1988, 6. mai - Torghatten-ulukka, Torghatten, flyulukke, 36 omkomne 
1996, 29. august - Svalbard-ulukka, flyulykke, 141 omkomne 
1997, 18. september - Barentsburg-ulykka, gruveulukke, 23 omkomne 
1999, 26. november - Sleipner-forliset, 16 omkomne 
2000, 4. januar - Åsta-ulukka, jernbaneulukke, 20 omkomne 
2004, 19. januar - Rocknes-ulukken, skipsforlis, 18 omkomne 

Katastrofer i utlandet (eller på utenlandsk territorium) der også norske liv har gått tapt : 

2006, 27. mai - Jordskjelvet ved Java 

2004, 26. desember - Jordskjelvet i Indiahavet, tok livet av ca 350 000 mennesker. 84 nordmenn omkom; 18. juli 2005 vart den siste omkomne nordmannen identifisert. 

2001, 8. oktober - Linate-ulukka, Italia, flyulukke, 118 omkomne, av det 3 nordmenn 

1994, 28. september - Estonia-ulukka, Østersjøen, kantring, Av 852 omkomne var 6 nordmenn 

1990, 7.april - Scandinavian Star-ulukka, skipsbrann, 158 omkomne, av det 136 nordmenn 

1989, 8. september - Partnair-ulukka, flyulukke, 55 omkomne 

1912, 14. april - Titanic-forliset, 1502 omkomne, av det 21 nordmenn 

1904, 28. juni - DS Norges forlis ved Rockall, 620 omkom, derav 225 norske. 
.................................
Kjelde: wikipedia.org 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal