Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Kongehuset
 

 

 
Det Norske Kongehus 
Foto: Scandion
 
Det norske monarkiet har røter som går meir enn tusen år tilbake i tid. I løpet av desse åra har Noreg hatt meir enn 60 regentar, som alle kan attgjevast med navn. Dagens konge tilhøyrer fyrsteslekta Glücksburg, som har regjert Noreg sidan 1905. 

Harald V - Noregs Konge - blei født 21. februar 1937 på Skaugum i Asker. 
Gift 29. august 1968 med Sonja (f. Haraldsen), Noregs dronning, f. 4. juli 1937. 

Han er son av Kong Olav V (1903-1991) og Kronprinsesse Märtha (1901-1954). 

Då Kong Olav V døydde 17. januar 1991, overtok Kronprins Harald som konge. Kong Harald var den første norskfødte prins på 567 år. 
 

Det dåværande Kronprinsparet hadde frå før to døtre, Prinsesse Ragnhild og Prinsesse Astrid, men ingen av desse var arveberettiga til trona etter Grunnlova av 1814. 

Kongens barn : 
Märtha Louise, Noregs prinsesse, f. 22, september 1971. 
Gift 24. mai 2002 med forfattar Ari Behn, f. 30. september 1972. 

Barn: 
Maud Angelica, f. 29. april 2003. 
Leah Isadora, f. 8. april 2005. 
Emma Tallulah Behn f. 29. september 2008.

Haakon Magnus, Noregs kronprins, f. 20. juli 1973. 
Gift 25. august 2001 med Mette-Marit Tjessem Høiby, f. 19. august 1973. 

Barn: 
Ingrid Alexandra, f. 21. januar 2004. 
Sverre Magnus f. 3.desember 2005. 

KONGEREKKJA 
Harald I Hårfagre ca. 865 - ca. 933 
Eirik I Blodøks (Haraldsson) ca. 933 - ca. 935 
Håkon I Adelstensfostre den gode (Haraldsson) 930-åra - ca. 960 
Harald II Gråfell (Eriksson) ca. 960 - ca. 970 
Håkon Sigurdsson, Ladejarl (dansk styre) ca. 970 - 995 
Olav I Trygvasson 995 - 1000 
Eirik og Svein Håkonsson, Ladejarler (dansk styre) 1000 - 1015 
Olav II den Hellige (Haraldsson) 1015 - 1028 
Håkon Eiriksson, Ladejarl (dansk styre) 1028 - 1029 
Knud den store (dansk styre) 1029 - 1030 
Svein Knutsson (Alfivason)(dansk styre) 1030 - 1035 
Magnus I (Olavsson) den gode 1035 - 1047 
Harald III Hardråde 1045 - 1066 
Magnus II Haraldsson 1066 - 1069 
Olav III (Haraldsson) Kyrre 1067 - 1093 
Håkon Magnusson Toresfostre 1093 - 1095 
Magnus III (Olavsson) Berrføtt 1093 - 1103 
Olav Magnusson 1103 - 1115 
Øystein I Magnusson 1103 - 1123 
Sigurd I (Magnusson) Jorsalfare 1103 - 1130 
Magnus IV (Sigurdsson) den blinde 1130 - 1135 
Harald IV (Magnusson) Gille 1130 - 1136 
Sigurd II Munn 1136 - 1155 
Inge I (Haraldsson) Krokrygg 1136 - 1161 
Øystein II Haraldsson 1142 - 1157 
Håkon II (Sigurdsson) Herdebrei 1157 - 1162 
Magnus V Erlingsson 1161 - 1184 
Sverre Sigurdsson 1177 - 1202 
Håkon III Sverresson 1202 - 1204 
Inge II Bårdsson 1204 - 1217 
Håkon IV Håkonsson 1217 - 1263 
Magnus VI (Håkonsson) Lagabøte 1263 - 1280 
Eirik II Magnusson 1280 - 1299 
Håkon V Magnusson 1299 - 1319 
Magnus Eiriksson 1319 - 1355 
Håkon VI Magnusson 1343 - 1380 
Olav IV Håkonsson 1380 - 1387 
Margrete 1388 - 1412 
Eirik III (Erik av Pommern) 1389 - 1442 
Christoffer av Bayern 1442 - 1448 
Carl I Knutsson Bonde 1449 - 1450 
Christian I 1450 - 1481 
Interregnum 1481 - 1483 
Hans 1483 - 1513 
Christian II 1513 - 1523 
Frederik I 1524 - 1533 
Christian III 1537 - 1559 
Frederik II 1559 - 1588 
Christian IV 1588 - 1648 
Frederik III 1648 - 1670 
Christian V 1670 - 1699 
Frederik IV 1699 - 1730 
Christian VI 1730 - 1746 
Frederik V 1746 - 1766 
Christian VII 1766 - 1808 
Frederik VI 1808 - 1814 
Christian Frederik 1814 
Carl II 1814 - 1818 
Carl III Johan 1818 - 1844 
Oscar I 1844 - 1859 
Carl IV 1859 - 1872
Oscar II 1872 - 1905 
Haakon VII 1905 - 1957 
Olav V 1957 - 1991 
Harald V 1991 - 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no