Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Måleiningar
 

  

 
Eldre norske måleiningar
Tekst: Scandion
23.06.08

Dei som levde på 1800-talet og tidlegare hadde mange andre einingar for lengde og vekt enn det vi har i dag. Talverdiane kunne variere frå landsdel til landsdel.

Måleiningane i det vesentlege slik dei vart fastsett i lov av 1824.

LENGDE
1 linje (strå) - 0,2 cm
1 tomme - 2,6 cm
1 fot = 12 tommar - 31,4 cm
1 alen = 2 fot - 62,7 cm
1 favn - 1,88 m
1 rode - 3,14 m
1 mil - 11295 m
1 fjerding veg - 2824 m

FLATE
1 mål - 984 m2
1 tønne land - 3937 m²

HULMÅL, FLYTANDE VARER
1 pel - 2,4 dl
1 pott = 4 peler - 9,6 dl
1 kanne = 2 potter - 1,93 l
1 anker = 40 potter - 38,6 l
1 tønne = 3 anker - 115,8 l
1 amme = 4 anker - 154,4 l
1 oksehode = 2 tønner - 231,6 l

HULMÅL, TØRRE VARER
1 notting - 5,8 l
1 fjerding = 1 1/2 notting - 8,7 l
1 skjeppe = 2 fjerdingar - 17,4 l
1 tønne = 8 skjepper - 139 l
1 lest smør, tran, korn, fisk, tjære = 12 tønner
1 lest kalk = 16 tønner
1 lest salt = 18 tønner

VEKT
1 kvintin - 3,9 g
1 lodd = 4 kvintiner - 15,6 g
1 mark = 16 lodd - 250 g
1 skålpund = 2 merker - 498 g
1 bismerpund = 12 skålpund - 5,98 kg
1 lispund = 16 skålpund - 7,97 kg
1 våg = 3 bismerpund - 17,9 kg
1 skippund = 20 lispund - 159,4 kg

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal