Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Haram
Fakta
Folketalsutvikling

   

    
Folketalsutvikling i Haram kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Haram kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 8617
2007 : 8606
2006 : 8643
2005 : 8715
2004 : 8781
2003 : 8819
2002 : 8781
2001 : 8792
2000 : 8774
1999 : 8733
1998 : 8734
1997 : 8634
1996 : 8608
1995 : 8630
1994 : 8605
1993 : 8582
1992 : 8606
1991 : 8556
1990 : 8629
1989 : 8624
1988 : 8621
1987 : 8677
1986 : 8716
1985 : 8739
1984 : 8770
1983 : 8761
1982 : 8741
1981 : 8714
1980 : 8777
1979 : 8742
1978 : 8681
1977 : 8654
1976 : 8638
1975 : 8681
1974 : 8613
1973 : 8518
1972 : 8461
1971 : 8420
1970 : 8482
1969 : 8412
1968 : 8362
1967 : 8295
1966 : 8167
1965 : 8140

1/1 1965 blei Vatne (unntatt 334 personar overført til Midsund), del av Borgund (1191 personar) og 
Haram (unntatt 287 personar overført til Sandøy) slått saman til ein kommune - Haram.

1964 : 4974
1963 : 5002
1962 : 4965
1961 : 4965
1960 : 4967
1959 : 4969
1958 : 4952
1957 : 4898
1956 : 4844
1955 : 4789
1954 : 4774
1953 : 4654
1952 : 4586
1951 : 4498

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal