Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Kristiansund
Attraksjonar
Grip

 

 
Grip - fiskeværet ute i havgapet
Tekst og foto: Scandion. (14.01.09)

Grip ligg 14 km ute i havet og er ein del av Kristiansund kommune. I dag er det ingen fastbuande i fiskeværet, dei siste flytta frå Grip i 1974. Men alle husa er velhaldne og brukt som sommarbustader for dei som budde der eller deira etterkommarar. I sommarsesongen er det dagleg hurtiggåande rutebåt som tar turen mellom Kristiansund og Grip fleire gonger dagleg. Blir du med ein tur - ja, så får du eit minne for livet frå eit viktig fiskevær der husa står tett i tett som eit vern om den meir enn 500 år gamle stavkyrkja.

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no