Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sande
Fakta
Folketalsutvikling

   

    
Folketalsutvikling i Sande kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Sande kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 2502
2007 : 2526
2006 : 2539
2005 : 2576
2004 : 2605
2003 : 2599
2002 : 2633

Ved grenseregulering 1. januar 2002 blei ca. 380 personar overført frå Sande kommune til Vanylven kommune. 

2001 : 3038
2000 : 3081
1999 : 3092
1998 : 3108
1997 : 3136
1996 : 3190
1995 : 3199
1994 : 3249
1993 : 3267
1992 : 3293
1991 : 3301
1990 : 3337
1989 : 3371
1988 : 3389
1987 : 3437
1986 : 3415
1985 : 3433
1984 : 3481
1983 : 3487
1982 : 3481
1981 : 3478
1980 : 3522
1979 : 3503
1978 : 3530
1977 : 3530
1976 : 3548
1975 : 3562
1974 : 3481
1973 : 3469
1972 : 3474
1971 : 3462
1970 : 3494
1969 : 3548
1968 : 3518
1967 : 3518
1966 : 3511
1965 : 3471
1964 : 3465

1/1 1964 blei Rovde (unntatt 436 personar som blei slått saman med Vanylven), 
Sande og del av Herøy (25 personar) slått saman til ein kommune, - Sande. 

1963 : 2868
1962 : 2902
1961 : 2908
1960 : 3079
1959 : 3068
1958 : 3020
1957 : 3031
1956 : 3014
1955 : 2817
1954 : 2826
1953 : 2823
1952 : 2820
1951 : 2859

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal