Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Skodje
Fakta
Folketalsutvikling

    

    
Folketalsutvikling i Skodje kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Skodje kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 3750
2007 : 3668
2006 : 3638
2005 : 3597
2004 : 3558
2003 : 3590
2002 : 3570
2001 : 3533
2000 : 3513
1999 : 3491
1998 : 3505
1997 : 3462
1996 : 3428
1995 : 3400
1994 : 3348
1993 : 3335
1992 : 3338
1991 : 3340
1990 : 3355
1989 : 3298
1988 : 3252
1987 : 3196
1986 : 3151
1985 : 3136
1984 : 3063
1983 : 3059
1982 : 3013
1981 : 2930
1980 : 2852
1979 : 2760
1978 : 2670
1977 : 2634

1/1 1977 blei Ørskog delt i tre kommunar, Ørskog, Stordal og Skodje, 
identisk med kommunane med same navmn før samanslåinga. 

1976 : .
1975 : .
1974 : .
1973 : .
1972 : .
1971 : .
1970 : .
1969 : .
1968 : .
1967 : .
1966 : .
1965 : .

1/1 1965 blei 1529 Skodje ein del av Ørskog. 

1964 : 2071
1963 : 2017
1962 : 2018
1961 : 2000
1960 : 1970
1959 : 1958
1958 : 1954
1957 : 1907
1956 : 1896
1955 : 1833
1954 : 1835
1953 : 1821
1952 : 1820
1951 : 1781

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal