Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Stordal
Fakta
Folketalsutvikling

   

   
Folketalsutvikling i Stordal kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Stordal kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 979
2007 : 984
2006 : 996
2005 : 1007
2004 : 966
2003 : 994
2002 : 1024
2001 : 1070
2000 : 1052
1999 : 1064
1998 : 1092
1997 : 1084
1996 : 1064
1995 : 1057
1994 : 1021
1993 : 1029
1992 : 1027
1991 : 1025
1990 : 1028
1989 : 1038
1988 : 1036
1987 : 1017
1986 : 1027
1985 : 1049
1984 : 1028
1983 : 1039
1982 : 1060
1981 : 1080
1980 : 1079
1979 : 1083
1978 : 1075
1977 : 1061

1/1 1977 blei Ørskog delt i tre kommunar, Ørskog, Stordal og Skodje, 
identisk med kommunane med same namn før samanslåinga. 

1976 : .
1975 : .
1974 : .
1973 : .
1972 : .
1971 : .
1970 : .
1969 : .
1968 : .
1967 : .
1966 : .
1965 : .

1/1 1965 blei Stordal ein del av Ørskog. 

1964 : 1045
1963 : 1042
1962 : 1043
1961 : 1042
1960 : 1060
1959 : 1050
1958 : 1041
1957 : 1038
1956 : 1008
1955 : 1027
1954 : 1007
1953 : 1001
1952 : 986
1951 : 992

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal