Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Stranda
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Folketalsutvikling i 
Stranda kommune 
Foto: Scandion

Endringar i folketalet for Stranda kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 4543
2007 : 4500
2006 : 4544
2005 : 4605
2004 : 4663
2003 : 4705
2002 : 4683
2001 : 4656
2000 : 4677
1999 : 4699
1998 : 4640
1997 : 4592
1996 : 4585
1995 : 4543
1994 : 4523
1993 : 4542
1992 : 4550
1991 : 4595
1990 : 4660
1989 : 4655
1988 : 4668
1987 : 4750
1986 : 4745
1985 : 4765
1984 : 4806
1983 : 4814
1982 : 4822
1981 : 4825
1980 : 4852
1979 : 4888
1978 : 4894
1977 : 4951
1976 : 4914
1975 : 4945
1974 : 4922
1973 : 4898
1972 : 4867
1971 : 4831
1970 : 4842
1969 : 4818
1968 : 4794
1967 : 4740
1966 : 4699
1965 : 4674

1/1 1965 blei Sunnylven og Stranda slått saman til ein kommune, - Stranda.

1964 : 3437
1963 : 3385
1962 : 3303
1961 : 3236
1960 : 3123
1959 : 3003
1958 : 2968
1957 : 2905
1956 : 2809
1955 : 2787
1954 : 2747
1953 : 2682
1952 : 2666
1951 : 2610

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal