Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sula
Fakta
Folketalsutvikling

   

   
Folketalsutvikling i Sula kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Sula kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 7626
2007 : 7538
2006 : 7502
2005 : 7453
2004 : 7342
2003 : 7304
2002 : 7230
2001 : 7073
2000 : 7070
1999 : 7005
1998 : 6938
1997 : 6861
1996 : 6802
1995 : 6823
1994 : 6770
1993 : 6777
1992 : 6739
1991 : 6723
1990 : 6691
1989 : 6734
1988 : 6764
1987 : 6787
1986 : 6737
1985 : 6654
1984 : 6670
1983 : 6663
1982 : 6619
1981 : 6569
1980 : 6454
1979 : 6421
1978 : 6393
1977 : 6302

1.1. 1977 blei Ålesund delt i to kommunar, Ålesund og Sula som er ein del av 
tidligare Borgund. 

1976 : .
1975 : .
1974 : .
1973 : .
1972 : .
1971 : .
1970 : .
1969 : .
1968 : .

1.1. 1968 blei Ålesund og Borgund slått saman til ein kommune - Ålesund. 

1967 : 19516
1966 : 18929
1965 : 18380

1.1. 1965 blei 1191 personar overført frå Borgund til Haram. 

1964 : 19138
1963 : 18615
1962 : 18075
1961 : 17562
1960 : 17028
1959 : 16458

Ved grenseregulering 1. juli 1958 blei 68 personar overført frå Hareid til Borgund. 

1958 : 15828
1957 : 15307
1956 : 14669
1955 : 14313
1954 : 13809
1953 : 13417
1952 : 13028
1951 : 12525

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal