Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Vanylven
Fakta
Folketalsutvikling

 

   
Folketalsutvikling i Vanylven kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Vanylven kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 3530
2007 3536
2006 3589
2005 3693
2004 3754
2003 3820
2002 3899

Ved grenseregulering 1. januar 2002 blei ca. 380 personar overført frå Sande kommune til Vanylven kommune. 

2001 3532
2000 3584
1999 3607
1998 3637
1997 3704
1996 3736
1995 3785
1994 3816
1993 3866
1992 3887
1991 3937
1990 3924
1989 3908
1988 3887
1987 3909
1986 3939
1985 3961
1984 3945
1983 3936
1982 3914
1981 3956
1980 3954
1979 3920
1978 3910
1977 3891
1976 3900
1975 3851
1974 3849
1973 3890
1972 3857
1971 3869
1970 3864
1969 3895
1968 3860
1967 3893
1966 3908
1965 3901
1964 3897

1/1 1964 bli Vanylven, Syvde og del av Rovde (436 personar) slått saman til ein kommune, - Vanylven. 

1963 1989
1962 2000
1961 1985
1960 1985
1959 2000
1958 1970
1957 1979
1956 1985
1955 2015
1954 2008
1953 2028
1952 2030
1951 2022

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal