Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Gjesdal
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Folketalsutvikling i Gjesdal kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Gjesdal kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 9729
2007 : 9621
2006 : 9426
2005 : 9273
2004 : 9248
2003 : 9137
2002 : 9104
2001 : 8995
2000 : 8911
1999 : 8747
1998 : 8534
1997 : 8360
1996 : 8241
1995 : 8148
1994 : 7998
1993 : 7855
1992 : 7682
1991 : 7481
1990 : 7263
1989 : 7057
1988 : 6866
1987 : 6608
1986 : 6238
1985 : 6109
1984 : 6040
1983 : 5958
1982 : 5814
1981 : 5651
1980 : 5516
1979 : 5314
1978 : 5141
1977 : 5008
1976 : 4886
1975 : 4762
1974 : 4585
1973 : 4534
1972 : 4487
1971 : 4442
1970 : 4403
1969 : 4325
1968 : 4192
1967 : 4082
1966 : 4053
1965 : 4051

1/1 1965 blei del av Bjerkreim (40 personar), Gjestal, del av Høle (37 personar) 
og del av Forsand (621 personar) slått saman til ein kommune, - Gjesdal.

1964 : 3324
1963 : 3333
1962 : 3273
1961 : 3190
1960 : 3166
1959 : 3139
1958 : 3119
1957 : 3103
1956 : 3055
1955 : 3124
1954 : 3087
1953 : 3048
1952 : 3078
1951 : 2968

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal