Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Haugesund
Attraksjonar
 

 

   
Parkpaviljongen
Tekst og foto: Scandion
  
Paviljongen i byparken stod ferdig i oktober 1912. "Heimdal"s første friluftskonsert den 27. april 1913 blei rekna som ei uoffisiell opning av paviljongen. Haugesund Sparebank kosta bygginga.
 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal