Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Hjelmeland
Fakta
Folketalsutvikling

 

    
Folketalsutvikling i Hjelmeland kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Hjelmeland kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 2678
2007 : 2707
2006 : 2723
2005 : 2736
2004 : 2747
2003 : 2708
2002 : 2708
2001 : 2745
2000 : 2756
1999 : 2762
1998 : 2748
1997 : 2762
1996 : 2771
1995 : 2743
1994 : 2730
1993 : 2789
1992 : 2822
1991 : 2812
1990 : 2827
1989 : 2833
1988 : 2805
1987 : 2837
1986 : 2860
1985 : 2848
1984 : 2849
1983 : 2841
1982 : 2810
1981 : 2758
1980 : 2766
1979 : 2757
1978 : 2737
1977 : 2671
1976 : 2639
1975 : 2586
1974 : 2577
1973 : 2585
1972 : 2603
1971 : 2639
1970 : 2688
1969 : 2768
1968 : 2791
1967 : 2834
1966 : 2875
1965 : 2909

1/1 1965 blei Årdal (unntatt 121 personar som blei overført til Strand), Fister (unntatt 246 personar 
som blei overført til Finnøy), Hjelmeland og del av Jelsa (8 personar), slått saman til ein kommune, Hjelmeland.

1964 : 1710
1963 : 1745
1962 : 1742
1961 : 1759
1960 : 1837
1959 : 1859
1958 : 1842
1957 : 1861
1956 : 1872
1955 : 1916
1954 : 1929
1953 : 1954
1952 : 1998
1951 : 2005

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal