Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Vindafjord
Fakta
Foketalsutvikling

 

 
Folketalsutvikling i Vindafjord kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Vindafjord kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 8084
2007 : 8111
2006 : 8119

1. januar 2006 blei Vindafjord og Ølen slått saman til ein kommune, - Vindafjord.

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal