Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Naustdal
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Folketalsutvikling i Naustdal kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Naustdal kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 2668
2007 : 2658
2006 : 2699
2005 : 2682
2004 : 2696
2003 : 2731
2002 : 2751
2001 : 2728
2000 : 2736
1999 : 2687
1998 : 2680
1997 : 2689
1996 : 2692
1995 : 2686
1994 : 2681
1993 : 2708
1992 : 2725
1991 : 2705
1990 : 2719
1989 : 2724
1988 : 2734
1987 : 2697
1986 : 2762
1985 : 2749
1984 : 2736
1983 : 2740
1982 : 2690
1981 : 2652
1980 : 2649
1979 : 2630
1978 : 2529
1977 : 2510
1976 : 2456
1975 : 2284
1974 : 2185
1973 : 2119
1972 : 2085
1971 : 2055
1970 : 2057
1969 : 2053
1968 : 2080
1967 : 2041
1966 : 2110
1965 : 2107
1964 : 2072

1.1.1964 blei Naustdal (unntatt 265 personar overført til Førde) og del
av Vevring (439 personar) slått saman til ein kommune - Naustdal.

1963 : 1937
1962 : 1976
1961 : 1978
1960 : 1985
1959 : 2012
1958 : 2000
1957 : 2019
1956 : 2059
1955 : 2062
1954 : 2071
1953 : 2090
1952 : 2111
1951 : 2163

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal