Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Naustdal
Kyrkjer
 

 

 
Naustdal kyrkje
Tekst og foto: Scandion

Naustdal kyrkje, som står på tuftene av ei gammal steinkyrkje frå 1200-talet, vart vigsla 9. september 1891 av biskop Fredrik W. Hvoslef. Kyrkja er den største i Sunnfjord med 650 sitjeplassar. 

Naustdal Kyrkje tronar i sentrum av bygda og fekk på 1960-talet tilnamnet "Sunnfjordkatedralen" av biskop Per Jukvam. 

Adolf Schirmer var arkitekt for Naustdal kyrkje, og byggmeistrar var Mons S. Skaare og Jørgen L. Torsheim. 
 

 
 
 


Naustdal kyrkje. Foto: Scandion. 


Naustdal kyrkje. Foto: Scandion. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no