Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Stryn
Kyrkjer
 

 

   
Nedstryn kyrkje

Nedstryn kyrkje er ei langkyrkje i tre med 400 sitjeplassar.
Vigsla 6. november 1859 av prost Wilhelm Frimann Koren.
Arkitekt: Kaptein Ludolph Rolfsen, Mindresunde.
Byggmeister: Gjert Lien, Eid.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no