Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Ullensvang
Fakta
Folketalsutvikling

    

    
Ullensvang herad

Oppretta som eige herad i ?
Kommunenr.: 1231 Fylke: Hordaland Administrasjonssenter: Kinsarvik 
Flatevidde: 1395 km² Folketal: 3401 (2008) Målform: Nynorsk 

Ullensvang ligg midt i hjarta av fjordlandskapet i Hardanger, og er med sine 600.000 frukttre Noregs største fruktkommune. Omlag 80% av norske moreller kjem frå Ullensvang, og fruktbløminga er verdskjend. Den ferdige frukta kan kjøpast, saman med andre lokalt produserte varer, direkte frå produsent eller gjennom gardsbutikk. 
 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal