Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Ullensvang
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Folketalsutvikling i Ullensvang herad 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Ullensvang herad per 1. januar kvart år frå 1951 :
 

2008 : 3415
2007 : 3416
2006 : 3472
2005 : 3517
2004 : 3513
2003 : 3539
2002 : 3560
2001 : 3608
2000 : 3562
1999 : 3596
1998 : 3680
1997 : 3707
1996 : 3743
1995 : 3800
1994 : 3884
1993 : 3901
1992 : 3947
1991 : 3944
1990 : 3988
1989 : 3911
1988 : 3954
1987 : 4014
1986 : 4047
1985 : 4030
1984 : 4051
1983 : 4063
1982 : 4015
1981 : 4030
1980 : 4041
1979 : 4019
1978 : 3953
1977 : 3937

1/1 1977 ble 1230 Ullensvang delt i to kommuner 1231 Ullensvang og 1232 Eidfjord, 
der Ullensvang ikke er identisk med kommunen med samme navn før sammenslåingen.

1976 : 5157
1975 : 5075
1974 : 4889
1973 : 4798
1972 : 4777
1971 : 4730
1970 : 4848
1969 : 4850
1968 : 4856
1967 : 4925
1966 : 4917
1965 : 4940

1/1 1965 ble 61 personer overført fra 1238 Kvam til 1230 Ullensvang.

1964 : 4854

1/1 1964 ble 1230 Ullensvang, 1231 Kinsarvik (unntatt 72 personer) 
og 1232 Eidfjord slått sammen til en kommune 1230 Ullensvang. 

1963 : 2358
1962 : 2365
1961 : 2401
1960 : 2420
1959 : 2447
1958 : 2481
1957 : 2468
1956 : 2436
1955 : 2399
1954 : 2346
1953 : 2344
1952 : 2317
1951 : 2294

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal