Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Bilhistorie
 

    

 
Trafikklyset si utvikling
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 02.02.2004

Medan rundkøyringar får bilistane raskt og sikkert gjennom kryss på landevegen, dirigerar trafikklys bilistane gjennom traffikerte bygater. Men kvar oppstod ideén til lyssignal ? 

Ein må skru tida attende til desember 1868 og London for å finne det første trafikklyset. Ein gasslampe montert på ein 7 meter høg jernstolpe blei sett opp på hjørnet av Bridge Street og Palace Yard. På den eine sida var det raudt og på den andre sida grønt. Fargen kunne skiftast med ein hevarm. Det raude lyset betydde, slik som no, stopp - og det grøne gav klarsignal. 

Det første elektriske trafikklyset som skifta mellom raudt og grønt blei sett opp, etter initiativ av Alfred A. Benesch, på hjørnet av 105. gate og Euklidesavenyen i Cleveland i Ohio den 5. august 1914. Konstruktøren, Traffic Signal Company, i Cleveland, hadde også forsynt trafikklyset med ei klokke som gav lyd når lyset skifta. Dette trafikklyset hadde også fargane raudt og grønt. 

Det første trefargesignalet - raudt, gult og grønt, blei sett opp i New York i 1918. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal