Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Hav
 

   

 
Hav
10.06.08

Hav dekker om lag tre fjerdedeler (71%) av jordoverflata - og består av store, samanhengande massar av saltvatn som er svært viktige for oss menneske, både når det gjeld handel, næring og klima.

Verdshav er dei største ubrotne havfelta, og inneheld eller grensar til ei rekke mindre hav. Ved kantane møter verdshava ofte øygrupper og landmassar som skapar randhav og innhav. Mindre delar av hava vert kalla sjøar, sund, stred, bukter, viker og fjordar. Menneskeskapte kanalar er òg blitt del av hava.

Atlanterhavet
Barentshavet

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal