Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Vestlandet
Kyrkja
Konfirmasjon

 

    
Konfirmasjon

Årlig er det omkring 40.000 konfirmantar i Den norske kyrkja. Konfirmasjonstida går som oftast over eit semester medan dei unge går i 9. klasse. Presten eller kateketen leiar kyrkja si konfirmasjonsundervisning som kan omfatte klasseundervisning, gruppesamlingar, leirar og gudstjenester. 

Les meir på kirken.no

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal