Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Vestlandet
Kyrkja
Vigsel

   

    
Vigsel

Kyrkja lærer at Gud har innstifta ekteskapet, men ser på sjølve ekteskapsinngåelsen som ein juridisk ordning, ikkje som eit sakrament. Den kyrkjelege delen av ekteskapsinngåelsen består av skriftlesning og forbønn. Over 55 prosent av alle ekteskapsinngåelsar i Noreg skjer i regi av Den norske kyrkja. 

Les meir på kirken.no

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal